card
Нэр Хавсралт
1 Худалдан-авах-ажиллагааны-төлөвлөгөө-2019 Татах
2 Худалдан-авах-ажиллагааны-төлөвлөгөө-2018 Татах
3 худалдан авах ажиллагаа төлөвлөгөө 2020 татах 
4 худалдан авах ажиллагаа төлөвлөгөө 2021 татах 
5 худалдан авах ажиллагаа төлөвлөгөө 2022 татах 
6 Худалдан авах төлөвлөгөө 2022https:. татах
7 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2023 https: татах