Цэргийн шинэчилсэн бүртгэлдээ хамрагдана уу

Цэргийн шинэчилсэн бүртгэлдээ хамрагдана уу

Урсдаг зар, тендерийн урилга