эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах нь иргэн таны үүрэг.