Зүүнбаян-Улаан сум 34:18 харьцаатай спорт заалтай болж байна