Яг одоо татгалзъя

Ѳвѳрхангай аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх "Бүтээлч Ѳвѳрхангай- 2020 " үйл ажиллагааны хѳтѳлбѳрт тусгагдсан "Архидалтгүй Ѳвѳрхангай" шинэчилсэн хѳтѳлбѳрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд архины хор уршиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохион байгуулж буй арга хэмжээ, санаачилга, сайн туршлагыг тѳрийн албан хаагч, ард иргэд олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, архидан согтууруулахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэн мэдээлэл сургалтыг идэвхжүүлэх зорилгоор зохион байгуулж буй "ЯГ ОДОО ТАТГАЛЗЪЯ" аянд Зүүнбаян-улаан сум нэгдэж байна.