төсөв батлах тухай

төсөв батлах тухай

https://dropfiles.org/Z3sz2TTb